Aidsproject Meru

Land: Kenia - Meru

Kenia ligt in het oosten van Afrika. Er wonen 37,5 miljoen mensen en de oppervlakte is veertien keer zo groot als Nederland. Tachtig procent van het land is door de droogte niet bruikbaar voor de landbouw. Het grootste deel van de bevolking leeft op de overige twintig procent vruchtbare grond. Bijna zestig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens van een dollar per dag. Naast een stagnerende economie en hiv/aids, is droogte en vervuild drinkwater een groot probleem.

Dorcas_project_aidsproject_meru_kenia_speciaal_voedsel   Dorcas_project_aidsproject_meru_kenia_testen_op_HIV

Wanneer je enkele dagen in een willekeurig dorp in het Oosten van Afrika verblijft, kun je er niet meer omheen. Hiv/aids beheerst het leven van alledag. Vooroordelen, mythes en gebrek aan kennis vormen een groot probleem in het bestrijden van het virus. Dorcas is in Kenia actief in de medische verzorging en de begeleiding van aidspatiënten en hun familie, in het bijzonder aids wezen. Ook voorlichting neemt een belangrijke plaats in.
In 2003 is een aidsproject gestart met het doel de bevolking van zes locaties in het gebied Chuka (regio Meru South) bewust te maken van de gevaren van hiv/aids. De eerste maanden heeft het team zich voornamelijk bezig gehouden met het bezoeken van hiv/aidsslachtoffers (zieken en hun naaste omgeving) en het trainen van gezondheidswerkers en direct betrokkenen, met als doel deze mensen in te zetten bij de voorlichtingscampagne.

Dorcas_project_aidsproject_meru_kenia_trainingen   Dorcas_project_aidsproject_meru_kenia_scholing

Daarna zijn er al tientallen bijeenkomsten over hiv/aids gehouden en zijn er duizenden folders en posters verspreid in basis- en middelbare scholen als onderdeel van een grote schoolcampagne. Ten slotte worden aidspatiënten en hun families betrokken in een werkgelegenheidsprogramma. Er worden leningen verstrekt waar deze mensen een eigen bedrijfje mee kunnen opzetten.

Projectnummer: 5542

Doneer nu!
Harry Karel Oudshoorn

Door zelf de armoede te zien en te ruiken word je geraakt om iets voor arme mensen te doen!

Harry Karel Oudshoorn is mede-initiatiefnemer van Dorcas Ondernemers Regio West

Steun Dorcas ook!