Gezondheidszorg en HIV-AIDS

Land: Kenia - North Gem

Dorcas heeft met haar gezondheidsprojecten als doel om ziekten te voorkomen en de toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg te verbeteren. Dit kan door speciale aandacht te schenken aan malaria, voeding, hiv preventie én mensenrechten.
In het Siaya district leeft 24 procent van de bevolking met hiv-aids. In het district wonen veel weeskinderen en andere kwetsbare kinderen. De arbeidsproductiviteit in het gebied is beperkt. De bevolking in North Gem heeft nauwelijks toegang tot medische zorg en kan zich vaak geen medicijnen veroorloven. Traditionele en culturele praktijken, zoals polygamie, dragen bij aan de verspreiding van het hiv-virus.

Doel van het project hiv-aidspreventie en zorg voor mensen die leven met hiv-aids, en hun omgeving. Er worden allerlei vormen van gezondheidsvoorlichting verzorgd: in het openbaar, op scholen en bij mensen thuis, bijvoorbeeld met behulp van sport, muziek en theater. Lokale sociaal werkers moedigen mensen aan zich te laten testen in mobiele klinieken. Klinieken ondersteunen weeskinderen en andere kwetsbare kinderen en de gezinnen waar zij toe behoren met counseling en thuiszorg. Ook ontvangen zij de nodige medicijnen, informatie over gezonde voeding en schoolmaterialen.

Daarnaast worden mensen ondersteund bij het opzetten van een bedrijf door middel van microkredieten of bij het vinden van een baan, zodat zij voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Ook zet het project de mensenrechten van mensen die leven met hiv-aids op de agenda van overheden en biedt hun juridische hulp, met specifieke aandacht voor vrouwen en meisjes die extra kwetsbaar zijn.

Een aantal gestelde doelen:

  1. 800 mensen krijgen betere gezondheidszorg.
  2. Voor 270 mensen met Aids is het inkomen met 40% verhoogd.
  3. 9.000 mensen hebben een training gevolgd om besmetting met het Aids virus te voorkomen.
  4. 5000 mensen zijn getest.
  5. 500 zwangere vrouwen, 1.200 weduwen, 200 mannen en 150 grootouders krijgen counseling en speciale aandacht en zorg.

Projectnummer: 5336

 

Doneer nu!
bas gravesteijn
Bas Gravesteijn

Die ene druppel kan ‘lifechanging’ zijn in uitzichtloze situaties’

Door relaties in mijn netwerk te laten zien wat gestructureerde hulp te weeg kan brengen hoop ik mensen bewust te maken dat de allerarmsten hulp nodig hebben van ons.

Steun Dorcas ook!