Landbouw en Voedselzekerheid – Kenia

Land: Kenia - Ngagani

Tien jaar geleden begonnen de boeren in Ngangani en in Muthetheni, in de provincie Machakos in Kenia, een landbouwproject met als doel hun landbouwproductie te verhogen. De boeren hebben kleinschalige bedrijfjes en verbouwen voornamelijk maïs en bonen.

Daarnaast houden ze op kleine schaal vee. Voorafgaand aan het project hadden ze lange perioden van droogte achter de rug, die gepaard gingen met voedseltekorten. Op die momenten waren ze voor hun voedsel geheel afhankelijk van de overheid en hulporganisaties.

Dorcas_project_landbouw_en_voedselzekerheid_ngagani_waterdammen   Dorcas_project_landbouw_en_voedselzekerheid_ngagani_waterbassin

Om deze afhankelijkheid te doorbreken, kwamen de boeren bij elkaar om oplossingen voor de problemen te zoeken. Dat leidde tot verschillende activiteiten, op hun verzoek ondersteund door Dorcas: het opvangen van regenwater, overgaan op droogtebestendige landbouwproducten, training in moderne landbouwmethoden, verbetering van de wegen, boomaanplant en training in voedselopslag.

Sinds het begin van het project zijn 5000 boeren gemobiliseerd en getraind. Daarnaast zijn door de boeren en hun gezinnen 120 zanddammen, 10 waterdammen en 260 waterverzamelbekkens gemaakt, met als doel water op te vangen voor later gebruik. Elk jaar willen de boeren zes zanddammen en één waterdam aanleggen. Daarnaast zullen er trainingen worden gegeven op het gebied van droogtebestendige gewassen, verbetering van de veehouderij en tuinbouw. Tevens worden er boomkwekerijen worden opgezet, om herbebossing in de omgeving toe te kunnen passen.

Dorcas_project_landbouw_en_voedselzekerheid_ngagani_trainingen   Dorcas_project_landbouw_en_voedselzekerheid_ngagani_gewassen

Projectnummer: 5344

Doneer nu!
Harry Karel Oudshoorn

Door zelf de armoede te zien en te ruiken word je geraakt om iets voor arme mensen te doen!

Harry Karel Oudshoorn is mede-initiatiefnemer van Dorcas Ondernemers Regio West

Steun Dorcas ook!