Landbouw en voedselzekerheid – Tanzania

Land: Tanzania - Arusha

Een ‘Community Development Program’, oftewel een ‘gemeenschapsontwikkelingsproject’ dat de allerarmsten in dit gebied op vele manieren heeft ondersteund. Het project is gestart in 2002 en heeft onder andere al gezorgd voor betere huisvesting voor de arme bevolking in dit gebied.

Dorcas_project_landbouw_en_voedselzekerheid_arusha_voor   Dorcas_project_landbouw_en_voedselzekerheid_arusha_na

Nu ligt de focus op het geven van trainingen op het gebied van ondernemerschap en microkredieten. Hiermee is de bevolking geholpen om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Ze kregen onder andere les in boekhouden en marketing. Ook zijn ze getraind in het maken van een ‘business plan’ om het geleerde in praktijk te brengen. Het project wordt uitgevoerd in de dorpen Manyire, Mlangarine en Kiserian in het district Arumeru, met een bevolking van 25.000 mensen. De meerderheid van de inwoners hadden een minimaal inkomen als dag arbeider en met kleinschalige voedselproductie op het land, maar dat was vaak niet genoeg. Verder is hiv-infectie een groot probleem in dit gebied. Dorcas zorgde samen met de lokale partner voor voorlichting en training om de verspreiding van hiv/aids tegen te gaan.

Dorcas_project_landbouw_en_voedselzekerheid_micro_crediet2_arusha   Dorcas_project_landbouw_en_voedselzekerheid_micro_crediet1_arusha

Projectnummer: 5469

Doneer nu!
Peter Ouwehand
Peter Ouwehand

We zetten ons samen in voor mensen die het minder goed hebben dan wij

Ik denkt dat we als christenen alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om minderbedeelden te helpen.

Steun Dorcas ook!