Water en Sanitatie

Land: Kenia - North Gem

In dit project lijden veel mensen aan water gerelateerde ziektes zoals diarree, tyfus en hepatitis A; ziektes die vrij gemakkelijk te voorkomen zijn. Onderzoek bracht aan het licht dat meer dan 90% van de bevolking water uit de rivier drinkt en dat vrouwen gemiddeld drie kilometer moeten lopen om schoon water te vinden. De meeste gezinnen in het gebied hebben geen toilet. Mensen doen hun behoefte in de struiken. Het rivierwater is erg vervuild door vee en doordat vrouwen hun was er in doen.

Het doel van het project is het voorkómen van water gerelateerde ziektes in zeven dorpen. Het project beoogt intense samenwerking met de bevolking om zo langdurige verandering te bewerkstelligen en succes na het project te garanderen. Het project bestaat uit drie componenten: het aanleggen van watersystemen, het creëren van bewustwording rond toiletgebruik en het promoten van goed hygiënisch gedrag. In de zeven scholen worden de toiletten voor de studenten aangelegd, maar in de gemeenschappen worden mensen gestimuleerd om met eigen middelen een toilet te bouwen.

Door zelf de bouw uit te voeren, zal de lokale bevolking ook meer waarde hechten aan het schoonhouden en gebruik ervan. Verder worden er watertappen van 14 bronnen en 16 putten geboord om de bevolking te voorzien van schoon water nabij hun huizen. Er worden watercomités gevormd voor het onderhoud en herstel van de watersystemen, en van de bevolking wordt gevraagd om maandelijks een kleine bijdrage te leveren voor het watergebruik.

Een aantal gestelde doelen:

  1. 11.000 mensen krijgen toegang tot gezond drinkwater.
  2. Sanitaire voorzieningen voor 15.000 mensen zijn verbeterd.
  3. 16.000 mensen zijn getraind in hygiëne.
  4. 7 watercomités zijn geïnstalleerd.
  5. 4000 schoolgaande kinderen hebben verbeterde sanitaire voorzieningen.

Project nummer: 5345

Bekijk ook de presentatie: Water voor nu en later

Doneer nu!
Peter Ouwehand
Peter Ouwehand

We zetten ons samen in voor mensen die het minder goed hebben dan wij

Ik denkt dat we als christenen alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om minderbedeelden te helpen.

Steun Dorcas ook!