Landbouw en Voedselzekerheid

Land: Kenia - Ikutha

In 2009 zijn we een programma gestart met boeren in de regio Mwangeni, met als doel de landbouw in de regio te ontwikkelen en zo voedselzekerheid te creëren voor 3000 huishoudens.
Boeren hebben hier vaak kleine agrarische bedrijfjes waar ze bijvoorbeeld tomaten en uien telen, of kippen of geiten houden. Ook zijn er mogelijkheden voor imkers. Tevens wordt het lokale voedsel, sorghum en cassave en dergelijke, in tuinen verbouwd. Het project is gestart met de bouw van watervoorzieningen, zoals een dam of een put.

Doel is dat iedereen in een straal van vijf kilometer een watervoorziening heeft. Als er gezond drinkwater beschikbaar is, veranderen de omstandigheden snel. Mensen worden gezonder en krachtiger en zijn in staat dagelijks water te halen voor eigen gebruik en voor de ontwikkeling van de tuinen c.q. landbouwbedrijfjes. Er wordt aandacht gegeven aan hiv-aidsvoorlichting, en vrouwen worden getraind om weerbaarder in het leven te staan. Op termijn worden er opslagsilo’s gebouwd zodat de oogst en de zaden bewaard kunnen blijven voor de droge en de ‘winter’- periode. Logisch onderdeel van dit project is het opzetten van plantenkwekerijen voor onder andere zaadveredeling (droogtebestendige gewassen) en de veredeling van groentestekken.

De totaalaanpak van deze projecten zorgt ervoor dat in ongeveer vijf jaar de levensomstandigheden van de mensen sterk verbeteren. Vaak zijn ze dan in staat de allerarmsten in de regio zelf te verzorgen en te helpen, zodat Dorcas in een andere regio met dit soort projecten kan beginnen. Een van de hoofddoelstellingen is het bestrijden van de armoede en de honger. We willen gerealiseerd zien dat aan het einde van het jaar 2015 2070 huishoudens een inkomen hebben die boven de nationale armoedegrens uitkomen. Daarnaast ervoor zorg dragen dat 2300 boeren hun opbrengsten aanzienlijk verhoogd hebben.

Een aantal gestelde doelen:

  1. 760 gezinnen verbouwen hun eigen voedsel met voldoende vitaminen.
  2. 540 boeren verkrijgen hun inkomen uit het houden van vee.
  3. 1450 boeren zijn getraind in tuinbouw en irrigatie
  4. 1680 boeren verbouwen twee soorten droogte bestendigde gewassen.
  5. 620 huishoudens hebben een groentetuin.
  6. 189 boeren hebben bomen gepland waaronder fruitbomen.

Projectnummer: 5469

 

Doneer nu!
gerke terpstra
Gerke Terpstra

Dorcas Nederland kan samen met ondernemers veel betekenen

Geloof is Genade, maar ook Geluk dat je je met God mag inzetten voor die mensen die hulp nodig hebben.

Steun Dorcas ook!