Water en Sanitatie

Land: Kenia - Lodwar Turkana

Turkana ligt in het noordwesten van Kenia. Het bestaat voornamelijk uit laagvlakten, af en toe onderbroken door hoge bergen, heuvels en ontelbare zanderige rivierbeddingen, waar slechts enkele uren of weken per jaar water door stroomt, afhankelijk van de regenval. In het noordoosten ligt het gelijknamige meer. Het klimaat is heet. De bodem bestaat uit steen, lava en zand. Het land is bijna onvruchtbaar, maar de mensen hebben toch vrij veel vee. Geiten, schapen, ezels, runderen en dromedarissen. Het vee is erg belangrijk voor de bruidsschat en het onder-houden van relaties en vriendschappen.

Turkana ‘s zijn nomaden en ze bouwen takkenhutten. De kralen om hun nek zijn een statussymbool; hoe meer kralen, des te rijker de dame. Een groot probleem in het Turkana-district is de water- en sanitaire voorziening. Veel inwoners van Turkana hebben gezondheidsproblemen. Deze problemen ontstaan vooral door de slechte kwaliteit van het (drink)water en door de summiere hygiëne onder de doelgroep.

Dorcas_project_water_en_sanitatie_loadwar_turkana_voor   Dorcas_project_water_en_sanitatie_loadwar_turkana_na

 

Ondersteunende watervoorzieningen
Er zijn bronnen aangeboord en waterdammen aangelegd. Ook zijn er sanitaire voorzieningen aangelegd. Buurtwerkers zijn aangesteld en onderwezen om de bevolking te trainen in de basisbeginselen van de gezondheidszorg en hygiëne. Er is veel gedaan aan voorlichting met betrekking tot het voorkomen van HIV/aids. De enige school in de regio was gemaakt van takken en stro. Ook daar is in voorzien door het bouwen van een nieuwe school.

Dorcas_project_water_en_sanitatie_loadwar_turkana_oude_school   Dorcas_project_water_en_sanitatie_loadwar_turkana_nieuwe_school

Projectnummer: 5346

Doneer nu!
bas gravesteijn
Bas Gravesteijn

Die ene druppel kan ‘lifechanging’ zijn in uitzichtloze situaties’

Door relaties in mijn netwerk te laten zien wat gestructureerde hulp te weeg kan brengen hoop ik mensen bewust te maken dat de allerarmsten hulp nodig hebben van ons.

Steun Dorcas ook!