Bezoek aan projecten in Kenia, september 2014

Geplaatst op: 08-12-2014

In de maand september (2014) hebben John Hogewoning van Hogewoning Bloemengroothandel B.V. te Aalsmeer en Dirk Jan Groot – oprichter van Dorcas – een bezoek gebracht aan enkele lopende projecten in Kenia.
Het waterproject en twee projecten die verband houden met gezondheid en HIV/Aids zijn projecten die Dorcas Ondernemers regio West actief steunt door middel van acties en de aangesloten Vrienden van Dorcas.

De projecten liggen in de sector North Gem waar zo’n 26.000 inwoners leven. North Gem ligt 70 kilometer van Kisumu wat gelegen is aan het Victoriameer. Dorcas is actief in de zes dorpen die deel uitmaken van North Gem. Het Water en Sanitatie project is vorig jaar begonnen en zal in juli 2015 beëindigd worden. Het doel van het project is om 11.000 mensen te voorzien van gezond drinkwater. Dat wordt bereikt door het aanboren van bronnen en spring capping. Dat laatste wil zeggen dat er een betonnen tank over de spring wordt gebouwd waarin het water kan worden opgevangen en worden gemanaged ter voorkoming van het weglopen van het opwellende water. Daarnaast worden er watertanks geplaatst waarin het regenwater wordt opgevangen.

dorcas_reis_sept_schoon_drinkwater_2014Naast het winnen van water wordt er ook veel gedaan aan hygiëne, het plaatsen van toiletten en het onderwijzen van het belang van het wassen van de handen. Bij het gezondheid en HIV/Aids project was het zeer indrukwekkend te zien welke resultaten er tot nu toe worden zijn bereikt met de activiteiten die deel uitmaken van het project. Hier gaat het om de mensen te motiveren om zich te laten testen. Mensen die besmet zijn met het virus worden geholpen middels medicijnen en voeding. Door het geven van trainingen en micro credits worden zij geholpen om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.

De laatste dag van de reis werd besteed aan een bezoek aan het landbouw project wat eerder door Dorcas Ondernemers regio West is ondersteund. In het gebied heeft Dorcas zo’n 150 waterdammen gebouwd in seizoensrivieren. In het gebied heeft het het laatste jaar bijna niet geregend. Het is dan ook geweldig om te zien dat vanwege de dammen, de mensen nog steeds over voldoende water kunnen beschikken om de gewassen te irrigeren. We keken terug op een geweldige reis.

Door DJ Groot

Doneer nu!
Paul Voshol

Dorcas een organisatie die helpt

Als bestuurslid van Dorcas Ondernemers Regio West weet ik dat het een organisatie is die echt helpt! En uw hulp is ook nodig.

Steun Dorcas ook!