Gezondheid en Schoon drinkwater

Kenia - Siaya Çounty

project water gezondheid landbouw kenia dorcas westIn 2015 is Dorcas Ondernemers Regio West gestart met een nieuw project in Kenia in de omgeving Yala en Wagai divisies van het Gem District, Siaya County. Het project loopt drie jaar en kost 507.415,- euro.

Gem Integrated Community Program – nieuw project in Kenia

Locatie:              Yala and Wagai divisions of Gem Sub County Siaya Çounty.
Duur project:    2015-2017 (3 jaar)
Project kosten: € 507.415 ( 3 jaar)

Doel van dit project is om op verschillende manieren de kwaliteit van leven in deze gemeenschap te verbeteren. De County heeft een armoedegrens van 58,02%. Het project bestaat uit 3 onderdelen:

Landbouw en voedsel zekerheid
In Siaya County, waar het projectgebied ligt heeft meer dan 50% van haar bevolking voedsel tekort. Dit komt o.a. door slechte landbouw, de afhankelijkheid van regen gevoede landbouw, HIV/aids epidemie, chronische armoede, slechte infrastructuur. Ook door de afhankelijkheid van maïs als stabiel voedsel hebben bijgedragen aan voedselonzekerheid. Door een slechte gezondheidstoestand zijn valide mensen niet meer in staat broodnodige landbouw personeel te bieden. De slechte gezondheid beïnvloedt prestaties op het werk dus inkomen en de productiviteit. De HIV-prevalentie bedraagt ​​15% wat leidt tot veel huishoudens met een ouder of voogd. Ongeveer 22% van de kinderen van 0-17 jaar in Siaya County hebben een van hun ouders verloren of beide. Meer dan 80% van de huishoudens worden geleid door vrouwen.

SAM_0352Malaria, ondervoeding en andere besmettelijke ziekten hebben eveneens bijgedragen tot slechte productiviteit van de landbouw en tot voedselonzekerheid. Door de onregelmatige regenval hebben de meeste bedrijven onvoldoende opbrengsten. Met als gevolg ondervoeding van kinderen. In Siaya County ligt het sterftepercentage van kinderen onder de 5 jaar op 35%. Van de zwangere Keniaanse vrouwen bevalt 56% thuis zonder hulp van professionele hulpverleners.
Het project zal zich richten op kleinschalige landbouw. De boeren zullen worden geselecteerd op basis van de problemen waarmee zij worden geconfronteerd op het gebied van productiviteit, zoals slechte agrarische vaardigheden en opmerkelijk gebrek aan goede kennis. Ook degenen met boerderijen in de buurt van water zullen worden geselecteerd voor de tuinbouw. Hier zullen negen tunnelkassen worden gebouwd voor de productie van groente en fruit. Verder behelst het project de bouw van 3 geïntegreerde en 21 conventionele visvijvers die niet alleen zorgen voor inkomsten maar ook werkgelegenheid zal creëren.

Gezondheid & HIV/Aids
Malaria blijft een van de ernstigste problemen voor de volksgezondheid in tropische landen. Malaria telt in Kenia maar liefst 30 tot 50% van alle poliklinische gevallen. Zwangere vrouwen en kinderen onder de 5 jaar zijn het meest kwetsbaar. Hoewel de ziekte volledig is te voorkomen en te behandelen, hebben meer dan 25 miljoen Kenianen het risico te worden besmet. Dit omdat de informatie over fundamentele preventie en interventie ontbreekt. Mede door de enorme armoede in het gebied zijn de mensen niet in staat om op tijd toegang te krijgen tot noodzakelijke hulp. Het project zal zich richten op huishoudens zonder sanitaire voorzieningen en mensen met slechte hygiënische voorzieningen. Dit zal worden uitgevoerd in samenwerking met het departement van volksgezondheid die de meest getroffen dorpen zullen aanwijzen. Het is de bedoeling dat huishoudens hun eigen latrines gaan bouwen. De gemeenschap en in het bijzonder schoolgaande kinderen zullen profiteren van hygiëne en sanitatie training. Basisscholen zonder goede sanitaire voorzieningen en met een hoog aantal kinderen zal hierbij worden ondersteund om sanitaire voorzieningen te installeren. In scholen zal de hygiëne promotie worden ondersteund. Ook biedt het project de installatie van de handwassen kits in 20 scholen. De zorg en preventie van malaria zal zich richten op 5 van de 7 locaties, die een hoge malaria prevalentie hebben. Het project zal zich vooral richten op het verbeteren van de capaciteit van de gemeenschap om te reageren op malaria vooral op preventie. Het project stelt gemiddeld 3 muskietennetten per huishouden beschikbaar, zodat alle gezinsleden onder een klamboe kunnen slapen.

WASH staat voor: Water, Sanitatie en Hygiëne
Dorcas_ondernemers_regio_west_schoon_drinkwaterVoldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben bijna één miljard mensen niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties. Ook moeten miljoenen mensen het nog altijd stellen zonder sanitaire voorzieningen. In het zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater én sanitaire voorzieningen in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en goede hygiëne zijn van fundamenteel belang voor de gezondheid, de overleving, groei en ontwikkeling. Vrouwen en kinderen dragen een grote verantwoordelijkheid voor het dragen van water over lange afstanden. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun gezondheid en de economie. In Siaya County gebruikt meer dan 76% van de bewoners onbeschermde drinkwaterbronnen.
De belangrijkste waterbronnen voor huishoudens in zowel droge als natte seizoenen zijn vooral onbeschermde waterbronnen zoals met de hand gegraven putten. 35% van de leden van de gemeenschap lopen meer dan 1 kilometer om water te halen. In het zuiden is de situatie nog slechter. Daar kost het tussen de 1 en 2 uur om water te halen. Daarnaast is de hoeveelheid water per hoofd van de bevolking 7 liter; dat is ver onder de WHO aanbevolen 20 liter per hoofd van de bevolking per dag. Slechts 31% van de huishoudens op het platteland in Siaya hebben toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen. In het doelgebied heeft slechts 3% van de huishoudens geleerd hun handen te wassen. De situatie verergerd door een hoge mate van armoede, weinig kennis, slechte houding en praktijk. Het is bekend dat de gezondheid van de bevolking sterk wordt beïnvloed door de maatschappij en het milieu.

Toegang tot veilig water
Het project zal bronnen beschermen en ondiepe putten bouwen in gebieden waar de doelgroep meer dan 2 kilometer naar water punten moet lopen. Het project verleent ondersteuning aan geselecteerde basisscholen in het gebied door vanaf het dak het regenwater op te vangen. 60 mensen: gehandicapten, besmet met HIV/Aids en ouderen krijgen watertanks om regenwater op te vangen.
De bovengenoemde uitdagingen zijn nauw met elkaar verbonden en gebeurt op een geïntegreerde wijze dat op lange termijn positieve resultaten oplevert. Het project zal zich richten op de boeren die al betrokken zijn bij de productie van levensmiddelen, teneinde hen te ondersteunen om een hogere productiviteit te bereiken. Toegang tot schoon en veilig water is een uitdaging voor de algemene gemeenschap en als zodanig zal het project ook de algemene gemeenschap bereiken om zo toegang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne te verbeteren. Ook schoolgaande kinderen zullen worden ondersteund om betere sanitatie en hygiëne te bevorderen.

Bekijk de volgende PDF met project details:

Project Water, Gezondheid & Landbouw

Bekijk onderstaande PDF om de projectfinanciering te bekijken:

Project financiering Yala and Wagai (update sept. 2015)

Doneer nu!
Harry Karel Oudshoorn

Door zelf de armoede te zien en te ruiken word je geraakt om iets voor arme mensen te doen!

Harry Karel Oudshoorn is mede-initiatiefnemer van Dorcas Ondernemers Regio West

Steun Dorcas ook!