Interview: Edwin Onyancha, Dorcas Country Director Kenia

Geplaatst op: 06-01-2016

Vanaf 1993 heeft Dorcas verschillende projecten in Kenia. Hierdoor zijn er veel contacten met lokale mensen die bij de projecten betrokken zijn. Een van hen is Edwin Onyancha. Op zijn reizen naar Kenia heeft Dirk Jan Groot altijd een ontmoeting met hem. Edwin praat Dirk Jan dan altijd bij over de lopende projecten die door Dorcas worden ondersteund. In dit verhaal laat Edwin weten hoe belangrijk de steun van Dorcas is voor de lokale bevolking.

Edwin Onyancha - Dorcas Country Director KeniaEdwin Onyancha werkt in Kenia voor Dorcas Aid International als Country Director. Hij doet dit werk alweer 13 jaar. Hij vertelt: ‘We hebben een team van 14 medewerkers . Zes zijn gevestigd in Nairobi en acht in Moyale, Noord-Kenia. Zij hebben verschillende functies zoals: program manager, finance officer, project accountant, project officers, water engineer, field officers en twee chauffeurs’.

Country Director Edwin Onyancha: ‘Steun van bedrijven uit Nederland is van cruciaal belang voor de Dorcas projecten’

Geschiedenis van Dorcas in Kenia
In 1993 begon Dorcas in Kenia te werken met een focus op het sponsoren van kwetsbare kinderen. Straatkinderen uit arme gezinnen kregen op deze manier noodhulp en toegang tot het onderwijs. Het werk van Dorcas werd uitgebreid met voedselvoorzieningen in het oostelijke deel van Kenia, Machakos County, en Kakamega County, in het westen. Er werd vooral aandacht geschonken aan watervoorzieningen, zoals het aanleggen van dammen en putten langs rivieren en het trainen van boeren hoe ze gewassen het beste kunnen laten groeien en bewerken. In de loop der jaren heeft Dorcas ook aandacht geschonken aan water sanitatie en hygiëne en duurzaam levensonderhoud. Maar ook is er aandacht voor kinderopvang en gezondheid zoals HIV/aids. Momenteel werkt Dorcas in deze omgeving samen met verschillende partners: Redeemed Gospel Church, Wikivuvwa Development Actie, Kitise Plattelandsontwikkeling, Shokut Naretoi Community Development Program, Muangeni plattelandsontwikkeling.

Armoede in Kenia
Kenia heeft een oppervlakte van 584.000 vierkante kilometer. Hiervan is 16% bouwland (met goede grond en betrouwbare neerslag) en 84% is ofwel droog of semi-droog. De bevolking van Kenia telt ​​momenteel 40 miljoen mensen. De meerderheid van hen zijn jongeren tussen de 15 en 35 jaar. Kenia kreeg in 1963 zijn onafhankelijkheid van de Britten. Het land genoot van een enorme groei in de eerste jaren van deze onafhankelijkheid. Begin van de jaren ’70 stagneerde dit als gevolg van de wereldwijde recessie. Dit werd nog verergerd door de invoering van structurele aanpassingsprogramma’s die gepaard gingen met bezuinigingsmaatregelen, aangewakkerd door de neo-liberale agenda van de vrije markt economie die ongetemde corruptie propageerde. Dit leidde tot een vermindering van de controle van de staat en een duw in de richting van privatisering. Het gevolg van deze herstructurering van bedrijven was een verhoogde werkloosheid.

Vanaf 1990 kwam er een oproep tot democratisering, eerbiediging van de mensenrechten en een beter bestuur. Met de uitvoering van Millennium Development Goals (MDG’s), alsook de democratisering, liet de economie een langzaam herstel zien. Deze groei werd echter in 2007-2008 zwaar getroffen door etnische en politieke botsingen. Hierbij werden meer dan 1.000 mensen gedood en woning envernield. In 2010 kwam er een nieuw grondwet en werd het land verdeeld in 42 provincies. Hierbij werd 15% van de nationale middelen goed verdeeld en de economische groei wakkerde weer aan. Ook de succesvolle verkiezingen in 2013 zorgde voor het nodige herstel en vertrouwen in investeerders.

Ondanks deze verbeteringen is het aantal mensen dat in armoede leeft nog steeds onaanvaardbaar hoog. Volgens de Wereldbank leeft 40% van minder dan USD 1,25. De meerderheid van de arme mensen woont op het platteland, in de droge gebieden en in stedelijke sloppenwijken en buurten. Ze ervaren armoede op verschillende manieren: altijd voedselonzekerheid gevolgd door ondervoeding. Daardoor hebben zij een lagere levensverwachting. De meerderheid van de armen zijn vrouwen en kinderen.

Wat is de impact van de steun van Dorcas?
Dorcas wil de armoede in Kenia aanpakken door het individu, de gemeenschap en de samenleving te betrekken bij de projecten. Mensen laten inzien dat zij zelf een en ander kunnen veranderen. Dorcas werkt samen met de lokale bevolking door hen in te laten zien dat met een andere mentaliteit de situatie wel degelijk kan veranderen. Dit geeft mensen hoop. Met de hulp van Dorcas worden ziekten zoals HIV / AIDS en malaria bestreden. Ook hebben mensen toegang tot schoon en veilig water, verbeterde huishoudelijke voedselzekerheid, hogere inkomens van zowel mannen als vrouwen door middel van micro-krediet en kunnen kwetsbare kinderen naar school gaan.

Wat betekent steun van bedrijven uit Nederland ?
De steun van bedrijven uit Nederland voor Dorcas projecten is van cruciaal belang. Het maakt mogelijk om meer arme mensen te voorzien van de basisbehoeften zoals water, medicijnen, en goede voeding. Dit geeft deze mensen een beter en waardiger leven. Deze ondersteuning en middelen zijn ook belangrijk in het creëren van veranderingen in het leven van mensen en het geeft hen hoop. De steun vertaalt zich ook naar solide partnerschap tussen de armen en de bedrijven in Nederland. Uiteindelijk draagt deze samenwerking ​​bij aan het creëren van een betere wereld en gerechtigheid voor allen.

Waarom zouden ondernemers komen naar Kenia?
Kenia is een van de landen in Sub-Sahara Afrika die een economisch groei heeft meegemaakt. De overwegend jonge bevolking heeft geleerd om te ondernemen. Dit moet worden gekoesterd om de armoede in het land aan te pakken. Het is goed voor ondernemers uit bijvoorbeeld Nederland om eens een kijkje in Kenia te komen nemen. Zij hebben de kans om de armoede aan te pakken. Een bezoek aan Kenia kan een eyeopener zijn voor het bedrijfsleven om de wereldwijde armoede aan te pakken, en rechtvaardigheid en gelijkheid te bevorderen. Het werk van Dorcas in Kenia heeft aangetoond dat duurzame verandering mogelijk is, met kleine middelen en toewijding. Kenia kent veel investeringsmogelijkheden en netwerken. Daarbij willen de Kenianen zelf meewerken, wat uiteindelijk een positief resultaat oplevert in het leven van veel arme mensen.

Doneer nu!
bas gravesteijn
Bas Gravesteijn

Die ene druppel kan ‘lifechanging’ zijn in uitzichtloze situaties’

Door relaties in mijn netwerk te laten zien wat gestructureerde hulp te weeg kan brengen hoop ik mensen bewust te maken dat de allerarmsten hulp nodig hebben van ons.

Steun Dorcas ook!