Ouwehand Bouw en Vastgoedrealisatie Project Dorcas Ethiopie

Ouwehand Bouw draagt Dorcas warm hart toe

Geplaatst op: 07-03-2018

Dorcas Ondernemers Regio West is blij met het enthousiasme van ondernemers die het werk van Dorcas een warm hart toe dragen. We merken dit bij onze contacten zoals bij de bedrijfsbezoeken en de netwerkbijeenkomsten. Maar ook bij het inmiddels bekende Dorcas Dinner With Friends. Voor de vierde keer hebben we dit in december jl. met velen van u mogen beleven.

Een van die enthousiaste ondernemers is Peter Ouwehand, directeur van Ouwehand Bouw. Sinds 2006 is dit bedrijf verbonden met Dorcas. Dat Peter Ouwehand ook mensen buiten de landsgrenzen een thuis gunt, blijkt wel uit zijn inzet voor verschillende huizenbouwprojecten van Dorcas. In de afgelopen jaren heeft Ouwehand Bouw twee huizenbouwprojecten in Arusha en Handeni in Tanzania ondersteund. Drie keer bezochten Ouwehand en enkele van zijn medewerkers deze projecten. Peter: ‘Tijdens mijn eerste bezoek viel mij op dat men onvoldoende water gebruikte om de specie te laten harden. Al snel realiseerde ik me dat water voor deze mensen als goud is. Het weinige water dat er is, gebruikt de bevolking alleen om in hun primaire levensbehoefte te voorzien. Dat was voor mij echt een leermoment. Je moet niet je eigen logica en kennis willen overbrengen, maar je moet de situatie in de context plaatsen en van daaruit samen met de plaatselijke bevolking naar oplossingen zoeken.’

‘Samen met plaatselijke bevolking zoeken naar oplossingen’ 

 

Jubileumjaar

Dit jaar bestaat het bedrijf 75 jaar. Tijdens dit jubileumjaar ontwikkelt het bedrijf verschillende initiatieven, samen met haar werknemers, om zo geld in te zamelen voor het jongste eigen project: ‘meebouwen aan een technische school in Ethiopië’.

Sinds 2015 steunt Ouwehand Bouw het project Dairy Farm Equipment in Ethiopië. Vijf miljoen families in dit land zijn voor hun inkomen en voeding afhankelijk van melkproductie. Dit project heeft tot doel om twee bestaande technische scholen uit te breiden met de productie van roestvrij staal. Roestvrij staal is nodig om effectieve melkgereedschappen te produceren, waarmee melk afgemeten, opgeslagen en lokaal verwerkt kan worden. Ouwehand Bouw helpt bij de bouw van een derde technische school in Dire Dawa. Peter: ‘Jongeren uit arme gezinnen krijgen hierdoor de kans om kennis en vaardigheden op te doen om apparaten voor melkproductie en -opslag te maken. Ook leren ze een businessmodel op maat te maken. Hiermee kunnen ze een lening krijgen bij een microkredietinstelling. Deze lening helpt ze bij het opzetten van hun eigen (melkveehouderij) bedrijf. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Inmiddels is de bouw gestart en worden er flinke vorderingen gemaakt. ‘Het helpen van de allerarmsten buiten de landsgrenzen brengt ook in eigen land voordelen met zich mee, zo stelt Peter. ‘Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de mensen die het minder goed hebben dan wij. Een deel van de financiële steun voor de projecten is door de medewerkers van ons bedrijf geworden. Bijvoorbeeld door een tennistoernooi te organiseren, waarvan de opbrengst naar het project gaat. Ook tijdens projectreizen hebben ze de handen uit de mouwen gestoken. Door je hier samen voor in te zetten, ontstaat er draagvlak en saamhorigheid. Het zou mooi zijn als hier een ‘olievlekwerking’ van uitgaat, zodat meer mensen worden geïnspireerd om in actie te komen. Ik denkt dat we als christenen alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om minderbedeelden te helpen.’

Door de onveilige situatie in Ethiopië is de projectreis er in 2017 niet van gekomen. Voor dit jaar staat het bezoek gepland in het derde kwartaal.

 

 

 

Doneer nu!
gerke terpstra
Gerke Terpstra

Dorcas Nederland kan samen met ondernemers veel betekenen

Geloof is Genade, maar ook Geluk dat je je met God mag inzetten voor die mensen die hulp nodig hebben.

Steun Dorcas ook!