Kernwaarden

Kernwaarden

Dorcas is een christelijke organisatie voor Duurzame ontwikkeling, Sociale hulp en Rampenmanagement. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46).

Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

De kernwaarden van Dorcas Regio West zijn één op één overgenomen van Stichting Dorcas zoals hierboven. Dorcas Regio West richt zich, zoals de naam zich laat raden, op West Nederland.

Missie Dorcas Regio West

De missie van Dorcas Regio West is directe bekommering om de armen en verdrukten. De wereld kunnen we niet veranderen maar we kunnen wel de wereld van vele armen veranderen.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika.

Onze prioriteit is mensen in contact te brengen met het werk van Dorcas Regio West en vervolgens betrokken blijven, door de juiste communicatiemiddelen.

Geinspireerd door het bovenstaande zijn de speerpunten van Dorcas Regio West in woord maar vooral in daad:
1.    Landbouw en voedselzekerheid,
2.    Water en Sanitation
3.    Gezondheid en HIV/Aids

Doneer nu!
Dirk Jan Groot

We kunnen de wereld niet veranderen,

... maar we kunnen wel de wereld van vele mensen in nood veranderen.

Steun Dorcas ook!